دسته : لوازم جانبی کنسول مایکروسافت

Xbox Kinect Adapter for Xbox One S and Windows 10 موجود
Xbox One,Xbox One Wireless Controller,دسته بازی ایکس باکس وان بی سیم,کنترلر Xbox One,دسته بی سیم Xbox One S,دسته بازی ایکس باکس وان با مدل وان اس موجود

Xbox One S Wireless Controller

قیمت : 250,000 تومان
موجود

Xbox One Forza Motorsport 6 Wireless Controller

قیمت : 250,000 تومان
Xbox One,Xbox One Wireless Controller,دسته بازی ایکس باکس وان بی سیم,کنترلر Xbox One,دسته بی سیم,دسته بازی ایکس باکس وان با قابلیت استفاده در کامپیوتر موجود

Xbox One Controller + Cable for Windows

قیمت : 260,000 تومان
Xbox One,Xbox One Wireless Controller,دسته بازی ایکس باکس وان بی سیم,کنترلر Xbox One,دسته بی سیم,دسته بازی ایکس باکس وان با مدل Midnight Forces موجود

Xbox One Midnight Forces Wireless Controller

قیمت : 250,000 تومان
Xbox One,Xbox One Wireless Controller,دسته بازی ایکس باکس وان بی سیم,کنترلر Xbox One,دسته بی سیم,دسته بازی ایکس باکس وان با مدل Camouflage موجود

Xbox One Camouflage Wireless Controller

قیمت : 250,000 تومان
Mortal Kombat X Fight Pad for Xbox,کنترلر مخصوص بازی مورتال کمبات,کنترلر بازی مورتال کمبات,کنترلر مورتال کمبات,Mortal Kombat X Fight Pad موجود

Mortal Kombat X Fight Pad for Xbox

قیمت : 340,000 تومان

Xbox One Stereo Headset Adapter

قیمت : 170,000 تومان

Xbox One Power Adapter – 110/220V

قیمت : 100,000 تومان
موجود

Xbox One Kinect

قیمت : 499,000 تومان

Kinect Xbox 360

قیمت : 300,000 تومان
موجود

Xbox One Wireless Controller

قیمت : 195,000 تومان
موجود

HDD XBox 360 Slim – 250GB

قیمت : 200,000 تومان
موجود

Xbox 360 Wired Controller

قیمت : 150,000 تومان
موجود

Xbox 360 Controller

قیمت : 110,000 تومان